L.H. Hålservice AB är ett företag inom betonghåltagnings-
branschen

Vi utför håltagning i betong, tegel och granit – med diamantkärnborr och klingor.
Vår specialitet är kvalité och service.

Företaget startades 1994. Vi har arbetat inom betonghåltagningsbranschen sedan 1985.

Kontakta oss ⇒

Väggsågning

Här används elektriska och hydrauliska väggsågar med sågdjup upptill 500 mm. Vid mindre sågningsarbete används även hydrauliska handsågar såsom ringsåg och handkap.

Vanligt förekommande är sågningar för dörrar och fönster samt nersågning av hela väggar.

Kontakta oss ⇒

Golvsågning

Här använder man elektriska golvsågar med klingdiameter upptill 1000 mm.

Golvsågens område är sågning i valv för hissar och trappöppningar, sågning av trapplöp för montering av smalhissar, sågning av ränner i golv för avloppsledningar m.m.

Kontakta oss ⇒

Borrning i vägg och golv

Vi borrar med kärnborr från 20 mm till 800 mm i diameter.

Vid borrningar upptill 300 mm i diameter använder vi för det mesta elektriska maskiner. Vid större borrstorlekar kommer de stora hydrauliska maskinerna in.

Vanligt förekommande är håltagning till ventilation, vatten och avlopp, samt för elledningar.